Sarana publik yang lengkap sudah menjadi standar Grand Sharon Residence, termasuk penyediaan sarana ibadah Anda sekeluarga. Mengingat pentingnya hubungan vertikal dengan Sang Pencipta, Grand Sharon Residence menyediakan sarana ibadah agar Anda sekeluarga tak perlu meninggalkan kawasan Grand Sharon Residence untuk beribadah.